აკრძალული ნივთები
ინფორმაცია აკრძალული ნივთების შესახებ

 

სს ,,სარფ თრაველ’’  საშუალებით  შესაძლებელია  ალკოჰოლური სასმელების (4 ლიტრამდე) და სუნამოების ჩამოტანა, ტრანსპორტირება ხდება სახმელეთო გზით.

საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია საფოსტო გზავნილით შემდეგი სახის ნივთების გამოგზავნა:

 რეალური ფული, მონეტები ან ბანკნოტები;

 საბანკო და საკრედიტო ბარათები და სხვა ფასიანი ქაღალდები;

 საკვები პროდუქცია;

 ფეთქებადი ნივთიერებები;

 მიწა და ნერგები მიწით;

 პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია;

 ცოცხალი ცხოველები;

 ნებისმიერი სახის ნარკოტიკი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია;

 ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მცენარეები ან მათი თესლი;

 ფსიქოტროპული ნივთიერებები;

 წამლები (10 შეკვრაზე მეტი);

 მცენარეების თესლები (25 გრამზე მეტი);